c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2014_11_rocki2.png

17 listopada Marek Rocki, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska oraz Przewodniczący Grupy Senatorów, wziął udział w odbywającym się w Parlamencie Europejskim zjeździe przewodniczących klubów parlamentarnych tworzących Europejską Partie Ludową. Było to pierwsze po tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego spotkanie liderów klubów parlamentarnych.

Tematem dyskusji była współpraca Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi oraz aktualne problemy społeczne i gospodarcze. Senator w swym wystąpieniu poruszył problem dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Jak wskazała przedstawicielka Włoch dwa miliony miejsc pracy nie jest wykorzystane z powodu niedopasowania systemu edukacji do zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorców.

Źródło: rocki.pl


bg Image