04_11_szczerba_konf1_big.png

Tworzenie uniwersytetów trzeciego wieku, dziennych domów pomocy, domów pomocy społecznej dla osób starszych, klubów seniora obejmuje przyjęta w poniedziałek strategia polityki społecznej na Mazowszu na lata 2014-2020.

"Polityka senioralna w naszym kraju staje się faktem (...) mamy takie dobre praktyki w kraju jak samorząd mazowiecki, który inicjuje poprzez dokumenty strategiczne działania na rzecz osób starszych" - podkreślił przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Michał Szczerba.

Wicemarszałek woj. mazowieckiego Elżbieta Lanc poinformowała, że sejmik Mazowsza uchwalił w poniedziałek strategię polityki społecznej na Mazowszu na lata 2014-2020. Integralną jej częścią jest polityka senioralna. "Mamy pewność i przekonanie, że rzeczywiście sytuacja demograficzna na tyle się zmienia, że potrzeby ludzi starszych, powinny być dostrzegane przez samorząd województwa mazowieckiego" - zaznaczyła Elżbieta Lanc.

Jak wynika z dokumentu dostępnego na stronach internetowych Mazowsza, strategia obejmuje m.in. tworzenie uniwersytetów trzeciego wieku, dziennych domów pomocy, domów pomocy społecznej dla osób starszych, klubów seniora.

Elżbieta Lanc zaznaczyła, że w przyszłości samorząd mazowiecki planuje ponadto: powołanie rady ds. polityki senioralnej. "Rada będzie skupiała ludzi, którzy mają do czynienia z polityką zdrowotną, senioralną, z profilaktyką zdrowotną, ale również będzie skupiała organizacje pozarządowe i samorządy" - zaznaczyła wicemarszałek woj. mazowieckiego. Zapowiedziała też, że wkrótce uruchomiona ma zostać na stronach internetowych samorządu informacja na temat dostępu do usług medycznych, rehabilitacji, a także o dziennych ośrodkach opieki.

Na Mazowszu działa ponadto pełnomocnik ds. polityki senioralnej, którym została Barbara Kucharska.

wł/pap


bg Image