janyska_big.png

W Polsce łatwiej niż rok temu jest założyć spółkę z o.o. czy podłączyć firmę do sieci energetycznych - wynika z raportu Banku Światowego "Doing Business 2015".

W najnowszym rankingu Banku Światowego „Doing Business” Polska znalazła się na czele państw regionu. Wśród krajów Europy Środkowej to u nas najłatwiej prowadzić biznes. W Polsce jest coraz lepszy klimat dla biznesu. W najnowszej edycji rankingu „Doing Business 2015” Polska zajęła wysokie, 32 miejsce (na 189 krajów). Wyprzedzamy kraje naszego regionu (m.in. Słowację - 37 i Czechy - 44).

Na trzech pierwszych miejscach rankingu znalazły się: Singapur, Nowa Zelandia i Hongkong. Spośród krajów Europy przed Polską są m.in. Dania, Norwegia, Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja, Irlandia i Niemcy. Za nami uplasowały się m.in.: Hiszpania, Słowacja, Bułgaria, Belgia, Czechy, Słowenia, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Rosja, Chorwacja. „Doing Business” to najważniejszy ranking swobody działalności gospodarczej. To wskaźnik, którym kierują się zagraniczni przedsiębiorcy rozważając inwestycje w naszym kraju.

W raporcie w zestawieniu dot. zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polska znalazła się na 85. miejscu. Rok wcześniej była na 116. To zestawienie bierze pod uwagę czas potrzebny na założenie spółki, liczbę potrzebnych do tego procedur oraz koszt przedsięwzięcia.

Polska poprawiła też pozycję w rankingu łatwości uzyskania dostępu firmy do sieci energetycznej - w tym roku znalazła się na 64. miejscu, rok wcześniej była na 137. Dziś - według Banku Światowego - podłączenie do prądu zabiera średnio 161 dni i wymaga przejścia trzech procedur. Bank Światowy wskazuje, że jest to tańsze niż przed rokiem - od 1 stycznia koszty podłączenia spadły z ponad 80 tys. zł do ok. 20 tys. zł.

Polska poprawiła też swoją pozycję w kategorii ochrony inwestorów - w tym roku uplasowała się na 35. miejscu, a rok temu była na 52. pozycji.

Raport wymienia dwa inne obszary, w przypadku których widać poprawę sytuacji Polski. Łatwiej jest np. zarejestrować nieruchomość, dzięki temu, że część procedur jest realizowanych online, a opłaty notarialne są niższe. Drugi obszar to ułatwienia eksportowe - chodzi o ułatwienia w eksporcie poprzez port w Gdańsku, dzięki wprowadzeniu systemu informatycznego, który łączy klienta, port, spedycję i służby celne.

Pani poseł Maria Małgorzata Janyska z sejmowej Komisji Gospodarki uważa, że pozycja Polski w rankingach przygotowywanych przez Bank Światowy jest dobra i stabilna. „Raport Banku Światowego +Doing Business 2015+, czyli ranking pod względem łatwości prowadzenia firm prywatnych, pokazuje dobrą, stabilną pozycję Polski w tej ocenie – mówi Maria Janyska.

Jak mówi poseł Janyska dzięki przygotowywanym zmianom w przepisach, pozycja Polski będzie jeszcze lepsza. Dzięki skróceniu wielu terminów i likwidacji zbędnych dokumentów prowadzenie biznesu będzie łatwiejsze, a samo zakładanie firmy będzie trwać krócej. „Sejmowa Komisja Infrastruktury pracuje nad rządowym projektem zmian w prawie budowlanym, który zakłada skrócenie wielu terminów oraz eliminację zbędnych dokumentów. To  priorytet w tempie prac legislacyjnych, aby skutki mogły być odczuwalne już w przyszłym roku. W kwestii płacenia podatków uważam, że obok uproszczeń i elektronizacji procedur kluczowe jest prawne usankcjonowanie egzekwowania powszechności opodatkowania. Naprzeciw wychodzi zapowiadana ordynacja podatkowa, ale także w części projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów ograniczający prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych. To dobra propozycja, bo nie może być powszechnego poczucia, że dobrze sytuowane grupy zawodowe nie rejestrują obrotów i unikają podatków. Fiskalne warunki prowadzenia firmy nie powinny być nierówne” - mówi Maria Janyska.

"Zapowiadany jest także projekt poważnych zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, który wprowadzi dalsze uproszczenia, a przede wszystkim zakładanie i prowadzenie działalności dostosuje do obecnej rzeczywistości gospodarczej" - dodała pani poseł Janyska.

Wiele korzystnych dla biznesu zmian już jest w trakcie procedowania w parlamencie. „Niedawno uchwaliliśmy w Sejmie, teraz jest w Senacie, rządowy projekt ustawy o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, który zakłada m.in. tzw. pakiet portowy, tj. skrócenie czasu kontroli granicznych i koordynowanie ich przez administrację celną, wydłużenie terminu na rozliczenie VAT dla upoważnionych importerów AEO, zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS,  zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskania dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę, ułatwienie dostępu do ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy, usprawnienie i ułatwienie firmom prowadzenia wymiany transgranicznej, ułatwienia w podatku akcyzowym.”

Przygotowywane zmiany legislacyjne znacznie poprawią pozycję Polski w kolejnych rankingach Banku Światowego. „Powinniśmy więc w przyszłorocznym rankingu wspiąć się wyżej i jako cel postawić sobie w niedługim czasie pierwszą dwudziestkę” – mówi Maria Małgorzata Janyska.

wł/pap


bg Image