c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2014_09_78sejm.png

Rozpoczęło 78. Posiedzenie Sejmu. Opodatkowanie w Polsce firm z rajów podatkowych już od początku przyszłego roku to tylko jedna z propozycji zmian w prawie, którymi zajmą się posłowie. Izba będzie także pracować m.in. nad przepisami dotyczącymi procentowo-kwotowej podwyżki rent i emerytur oraz podniesienia ulg na dzieci. Przedmiotem prac posłów będą też propozycje objęcia umów zlecenia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, wprowadzenia możliwości płacenia pracownikom za pracę w soboty, a także zwolnienia karetek pogotowia z akcyzy.

Sejm zajmie się projektem, dzięki któremu przepisy blokujące wyprowadzanie zysków firm do rajów podatkowych wejdą w życie 1 stycznia 2015 r. Projekt przewiduje skrócenie vacatio legis przepisów regulujących opodatkowanie dochodów osiąganych przez polskich podatników za pośrednictwem zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Po zmianie miałyby one wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Przedmiotem prac posłów będzie również projekt zakładający oskładkowanie umów zleceń i dochodów z zasiadania w radach nadzorczych. "Chodzi o to, aby osoby, które pracują na takich umowach budowały kapitał na przyszłe emerytury" - powiedziała sprawozdawczyni komisji Izabela Mrzygłocka. Podkreśliła, że proponowane zmiany mają na celu wyeliminowanie patologii panującej obecnie na naszym rynku pracy. Komisja proponuje, by przepisy dotyczące oskładkowania zasiadania w radach nadzorczych zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 r. Zaś zmiany zakładające zobowiązanie pracodawców do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od wszystkich umów zleceń - od stycznia 2016 r. Zdaniem Izabeli Mrzygłockiej "rozbicie" to jest konieczne, by przedsiębiorcy mieli odpowiednio długi czas na dostosowanie się do nowych regulacji rynku pracy.

Projekt posłów Platformy Obywatelskiej, który przewiduje wynagrodzenie za pracę w dniu od niej wolnym - to kolejny punkt obrad izby. Według wnioskodawców projekt ma usunąć niekorzystne dla pracowników różnice w rekompensowaniu im pracy w dni wolne. Autorzy projektu wskazują, że osoby pracujące w soboty są traktowane gorzej niż pracownicy wykonujący pracę np. w niedziele i święta. Ci drudzy, jak wskazują wnioskodawcy, mogą aktualnie otrzymywać finansową rekompensatę, jeśli nie jest możliwe odebranie dnia wolnego. Podobne rozwiązanie projekt wprowadza w przypadku pracowników wykonujących pracę w sobotę. Zgodnie z projektem będzie im przysługiwać dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu. Jednak otrzymają oni te pieniądze tylko jeśli złożą wniosek w tej sprawie lub gdy pracodawca nie będzie mógł oddać im dnia wolnego z powodu np. kończącego się okresu rozliczeniowego. Zostanie zachowany przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy.

Posłowie będą także dyskutować nad częścią projektów, które zapowiadał były premier Donald Tusk w swoim sejmowym wystąpieniu pod koniec sierpnia.

Pierwszy z projektów ma zwiększyć ulgi podatkowe na trzecie i kolejne dziecko o 20 proc. Ulga na trzeciego potomka ma wzrosnąć z 1 668 zł do 2 tys. zł. Na czwarte i kolejne dziecko wzrośnie z 2 224 zł do 2,7 tys. zł. Nowe ulgi - jeśli propozycje zaakceptuje Sejm - będzie można wykorzystywać na zasadach, zgodnie z którymi osoby mniej zarabiające (i nie płacące dostatecznie wysokich podatków) będą mogły otrzymać zwrot z kasy państwa.

Druga propozycja to zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one wprowadzić podwyżkę dla emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekracza 3,3 tys. zł, co najmniej o 36 zł; zmiana dotyczy ubezpieczonych w ZUS i w KRUS.

Sejm zajmie się też tzw. czwartą transzą deregulacji. Projekt zmierza do usunięcia szeregu utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej - zbiera w jednym miejscu kilkadziesiąt zmian w prawie 30 ustawach m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa podatkowego. Zmiany mają usunąć lub ograniczyć konkretne, zidentyfikowane w konsultacjach z przedsiębiorcami przeszkody dla działalności gospodarczej. Do najważniejszych przepisów projektu należy propozycja, by pracownik, podejmując nową pracę na poprzednim stanowisku w ciągu miesiąca od rozwiązania poprzedniej umowy, mógł posługiwać się dotychczasowym orzeczeniem lekarskim. Wprowadza też m.in. jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, zastępującą obecny niejasny system rozliczania podatku z tego tytułu. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał szczegółowo rejestrować prywatnych wyjazdów, by później prawidłowo się rozliczyć.

Ponadto posłowie będą dyskutować nad rządowym "Raportem z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku".

wł/pap/sejm.gov.pl

FOTO: Krzysztof Białoskórski


bg Image