crop-iq72TSK1p0iKn0v_700x295-0.png

Konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, przewodniczącego senackiej Komisji Zdrowia Rafała Muchackiego oraz wiceprzewodniczącej komisji, Alicji Chybickiej na temat uchwalenia pakietu onkologiczno-kolejkowego.
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz na konferencji prasowej podziękował wszystkim parlamentarzystom, którzy pracowali nad przyjęciem tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego.

Jak mówili senatorowie, pakiet był bardzo oczekiwany przez pacjentów i lekarzy, a po jego wprowadzeniu pacjenci odczują zdecydowaną poprawę.

"Szalenie cięszę się z tego, że zakończyły się prace legislacyjne nad tym pakietem ustaw, to pozwoli chorym na nowotwory ratować swoje życie w większym odsetku niż to miało miejsce do tej pory. Zarówno rozpoznanie choroby nowotworowej w skutek wprowadzenia tego pakietu będzie szybsze, łatwiejsze i krótsze, jak również samo leczenie choroby będzie lepiej zorganizowane, zaplanowane i wykonane" - mówiła senator Alicja Chybicka.

"W leczeniu onkologicznym ważna jest kompleksowość, po drugie szybkość rozpoczęcia leczenia onkologicznego może wpłynąć na obniżenie kosztów leczenia, dlatego, że przypadki wcześnie wykryte leczy się taniej" - powiedział przewodniczący senackiej komisji zdrowia Rafał Muchacki.

"Onkolodzy w końcu nie będą myśleli o tym, czy wystarczy im pieniędzy na leczenie. To bardzo istotna sprawa. Poświęcimy się tylko pacjentom" - dodał senator Rafał Muchacki.

Nowe przepisy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, wchodzące w skład tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego, zakładają zniesienie limitów w onkologii, ale tylko tam, gdzie dotrzymane będą terminy diagnostyki i leczenia oraz zapewniona będzie odpowiednia jakość. Wzmocniona ma być rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kwestii "czujności onkologicznej".

Położony ma być nacisk na leczenie ambulatoryjne, jednodniowe, które jest najbardziej komfortowe dla pacjenta. Leczenie szpitalne ma być prowadzone tylko w przypadkach, w których jest to konieczne, a nie "korzystne organizacyjnie".
Zmienić ma się także rola NFZ, który będzie pełnił "rolę płatnika, a nie kreatora polityki zdrowotnej". Wiąże się to m.in. ze zmianami w sposobie kontraktowania, długości zawieranych umów. Wycena świadczeń zdrowotnych ma zostać przeniesiona z NFZ do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Opracowane też mają zostać mapy zapotrzebowania zdrowotnego dla całego kraju.

Wzmocniona ma zostać rola konsultantów krajowych, m.in. poprzez większą współpracę z konsultantami wojewódzkimi. Będą oni także zobowiązani do upubliczniania źródeł swoich dochodów, co ma zapobiec sytuacjom, w których dochodzi do konfliktu interesów.

wł/pap


bg Image