crop-f7qcR23nfTO0M36_700x295-0.png

Dziś w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się symulowana rozprawa, która jest realizowana za pomocą elektronicznych narzędzi. Jest to pokazanie dorobku, który jest wynikiem trwającego procesu informatyzacji sądów – powiedział przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach, poseł Witold Pahl. Przede wszystkim chodzi o zwiększenie nadzoru nad wymiarem sprawiedliwości, ale także skróceniem postepowań sądowych – dodał poseł.

Portal Informacyjny ma na celu elektroniczny dostęp do protokołów z rozpraw i wszelkich dokumentów dla storn postepowania i ich pełnomocników. Chcemy maksymalnie ograniczyć konieczność wizyt w sądzie. Po zalogowaniu do takiego portalu, storna lub jej pełnomocnik będzie miał dostęp do wszystkich wytworzonych w toku sprawy dokumentów i dowodów. Pełnomocnicy fachowi dostaną również narzędzie pozwalające im w jednym miejscu za pomocą jednego loginu, mieć dostęp do wszystkich prowadzonych przez siebie spraw, co spowoduje bardzo istotne ograniczenia czasu, a co za tym idzie szybkie, sprawne i merytoryczne orzekanie - powiedział przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Zmian w Kodyfikacjach, poseł Borys Budka.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak bardzo ważne jest to, żeby procesy sądowe odbywały się sprawnie, jawnie i żeby zakończyły się odpowiednim wynikiem – powiedziała wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego.


bg Image