Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/4d81y9cvdr3joPg.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/4d81y9cvdr3joPg.png'
4d81y9cvdr3joPg.png

Na początku posiedzenia ślubowanie złoży poseł Stanisław Chmielewski. Nowy poseł w Sejmie zastąpi Adama Szejnfelda, który został wybrany do Parlamentu Europejskiego.

We wtorek wieczorem posłowie rozpatrzą projekty nowelizacji ustaw: o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz o zawodzie pielęgniarki i położnej, a także o konsultantach w ochronie zdrowia.

Zaproponowane przez resort zdrowia w ramach "pakietu kolejkowego" rozwiązania mają pozwolić na lepszy dostęp do specjalistów wszystkim pacjentom. W myśl projektu, świadczeniodawcy mają co tydzień przekazywać do NFZ informację o pierwszym wolnym terminie, w którym dane świadczenie może zostać udzielone. Na tej podstawie oddział NFZ będzie informował, gdzie pacjent najszybciej zostanie przyjęty. Ponadto świadczeniodawcy będą mieli obowiązek prowadzenia list oczekujących w formie elektronicznej, co ma wpłynąć na większą przejrzystość tej procedury.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem zmian w ustawie o PIT i CIT, którego głównym celem jest uniemożliwienie firmom wyprowadzania dochodów do zarejestrowanych za granicą spółek córek. Według autorów projektu zaproponowane zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych.

Sejm ma też omówić projekt zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym zmierzającym do uproszczenia procedury upadłości konsumenckiej. Projekt przewiduje całkowitą zmianę logiki prawa upadłości konsumenckiej. Wprowadza zasadę, że jeśli nie było złych zamiarów i umyślnego działania po stronie dłużnika, należy pozwolić mu upaść.

Posłowie będą również kontynuować prace nad propozycją zmian w ustawie o policji. Projekt noweli autorstwa MSW zakłada, że Centralne Biuro Śledcze zostanie przekształcone w jednostkę policji podobną do komend wojewódzkich, a szef Biura otrzyma podobne uprawnienia w stosunku do swych podwładnych jak komendanci wojewódzcy.

Kolejnym punktem posiedzenia Sejmu będzie drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Projekt wprowadza do postępowania cywilnego przepisy uniemożliwiające egzekucję przedmiotów, które dla dłużnika lub członków jego rodziny są niezbędne ze względu na niepełnosprawność. Analogiczne ograniczenie obowiązuje w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie m.in. przymusowego ściągania podatków, opłat, grzywien i kar pieniężnych.

Sejm będzie pracować w drugim czytaniu nad projektem nowelizacji ustawy – Kodeks, który powstał w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch poselskich projektów. Propozycja wprowadza zasadę naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach kandydatów od pierwszego do dziesiątego miejsca - w wyborach do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz do rad gmin i sejmików województw. Tzw. suwak byłby stosowany przy zachowaniu 35-procentowych kwot dla każdej płci. W wyborach do rad powiatów zasada naprzemienności dotyczyłaby dwóch pierwszych miejsc na liście. Ponadto, projekt zawiera przepis przejściowy dotyczący wyłączenia spod działania nowego prawa m.in. wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, które odbędą się w 2014 r.

Posłowie zajmą się w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest przyspieszenie rozpoczynania działalności gospodarczej przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP. Rząd przewiduje, że proponowana nowelizacja pozwoli przedsiębiorcom uruchomić firmę w 7 dni, a nie ok. 25 dni, jak to jest obecnie

Sejm wysłucha także informacji o działalności w roku 2013 Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Informacja premiera Donalda Tuska ws. ujawnionych podsłuchów ma zostać przedstawiona w środę o godz. 15. Przewidziane są 10-minutowe wystąpienia klubów; posłowie będą mogli również zadawać pytania. Według marszałek Ewy Kopacz środowe obrady mogą potrwać do ok. 2 w nocy.

Zaplanowane na czwartek głosowania mają potrwać ok. czterech godzin. Sejm nie zajmie się na tym posiedzeniu - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - obywatelskim projektem zmian w ustawie o ochronie zwierząt. W czwartek Sejm miał głosować nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu, który przewiduje przywrócenie do polskiego prawa możliwości wykonywania uboju rytualnego, czyli uboju bez wcześniejszego ogłuszania. Nad projektem Sejm debatował 28 maja.

Źródło: PAP/wł


bg Image