crop-D2BPxu9Y2Lii581_700x295-0.png

Janusz Lewandowski przekazał w czwartek na posiedzeniu komisji finansów publicznych, komisji gospodarki oraz komisji do spraw Unii Europejskiej informację na temat opublikowanych w tym tygodniu zaleceń Komisji Europejskiej dla Polski.

Wskazał, że KE zwróciła uwagę m.in. na: sytuację budżetową Polski, co jest związane z procedurą nadmiernego deficytu; odstępstwa od podstawowej stawki VAT; bezrobocie wśród młodzieży; potrzebę modernizacji energetyki; konieczność poprawy ściągania podatków; dopasowanie systemu edukacji do oczekiwań rynku pracy, zachęty podatkowe dla innowacyjnej gospodarki.

Janusz Lewandowski powiedział, że KE zaleciła Polsce także powołanie niezależnej rady budżetowej. "Z roku na rok przechodzi postulat, który w Polsce jest rozpatrywany jako polityczny, czyli włączenie rolników do powszechnego systemu ubezpieczeń" - mówił.

Po posiedzeniu komisji Lewandowski wziął udział w konferencji prasowej, podczas której powiedział, że zalecenia Komisji Europejskiej dotyczą gospodarek 26 krajów UE (bez Cypru i Grecji, które podlegają procedurom naprawczym).

Zaznaczył, że KE jednocześnie oceniła sytuację gospodarczą państw zagrożonych nierównowagą gospodarczą. "Polska jest wyjęta z tego typu analizy, czyli uważa się, że ma nie tylko bardzo pozytywne prognozy wzrostu na ten rok i na rok następny (...) Nie wyśledzono w polskiej gospodarce objawów wewnętrznej choroby, nazywanej nierównowagą ekonomiczną. A takim badaniem objętych jest 17 krajów, plus te, które objęte są programem naprawczym" - poinformował unijny komisarz.

Dodał, że elementem oceny KE była procedura nadmiernego deficytu. "Polska jest na tej liście, ale w świetle własnego programu przedstawionego 15 kwietnia br. uznano, że środki czy działania podejmowane przez rząd polski są skuteczne (...). Polska ma przedłużony czas dochodzenia do deficytu poniżej 3 proc. PKB do roku 2015. I jest na dobrym kursie" - powiedział. W ocenie komisarza przyszłość gospodarcza kraju rysuje się więc bezpiecznie.

wł/pap


bg Image