crop-AD1h4vftAdos2OK_700x295-0.png

Sejm, który w środę po godz. 9 rozpoczął trzydniowe posiedzenie, zajmie się m.in. rządowymi projektami ustaw o ABW i AW, a także tzw. trzecią transzą deregulacji. W czwartek posłowie wysłuchają informację szefa MSZ o priorytetach polityki zagranicznej w 2014 roku.

Dwa rządowe projekty ustaw: o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz o Agencji Wywiadu figurowały w porządku obrad, jako punkty sporne. W porannym głosowaniu posłowie zdecydowali, że ostatecznie zostaną one rozpatrzone na obecnym posiedzeniu - w środę po południu. Projekty ustaw o ABW i AW to element szerszej reformy służb specjalnych zapowiedzianej przez premiera Donalda Tuska po aferze Amber Gold w 2012 r., gdy okazało się, że nie było właściwej koordynacji działań służb i organów państwa w tej sprawie. ABW i AW działają obecnie na podstawie wspólnej ustawy z 2002 r.

W porządku obrad Sejmu znalazł się rządowy projekt dotyczący tzw. trzeciej transzy deregulacyjnej. Przewiduje on zmiany w dostępie do 101 zawodów, w których wymaga się obecnie posiadania uprawnień państwowych. Deregulacja ma dotyczyć dostępu do zawodów związanych m.in.: z ochroną przeciwpożarową; rynkiem kapitałowym i towarowym; rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; rzecznika patentowego; rusznikarza; zawodów związanych z konserwacją zabytków; muzealnika; tłumacza przysięgłego oraz geologicznych i górniczych.

Innym punktem obrad jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o umowach offsetowych zawieranych w związku z zagranicznymi zakupami na potrzeby obronności. Projekt przygotowano ze względu na konieczność dostosowania przepisów do regulacji europejskich, w tym traktatu o funkcjonowaniu UE i dyrektywy dotyczącej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Nowelizacja uwzględnia również postanowienia kodeksu offsetowego Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Offset ma zmienić charakter z czysto ekonomicznego – umów mających skompensować zagraniczne zakupy przez korzyści dla rodzimej gospodarki - na obronny.

Kolejny punkt porządku obrad to pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC), aby przeciwdziałać wyprowadzaniu z Polski zysków przedsiębiorstw przez wykorzystywanie w tym celu spółek położonych w krajach z niskimi podatkami. Chodzi o wyrównywanie szans wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i wspieranie uczciwej konkurencji. Rząd przyjął projekt 18 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 15 kwietnia 2014 r., a 23 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi minister finansów.

W środę wieczorem Sejm rozpatrzy dwa rządowe projekty przewidujące uproszczenie procedur przy poszukiwaniach i wydobyciu gazu z łupków oraz kwestie jego opodatkowania. Są to projekty nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. Pierwszy reguluje kwestie poszukiwań, koncesji i interesów państwa, drugi dotyczy opodatkowania wydobycia. Sejm wysłucha też informacji w sprawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W czwartek o godz. 13 Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przedstawi posłom informację na temat głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej. Po wystąpieniu szefa polskiej dyplomacji planowana jest czterogodzinna debata. W środę po południu Radosław Sikorski przedstawi priorytety posłom z komisji spraw zagranicznych.

Źródło: pap/wł

bg Image