crop-847pOmuh6JOzVW5_700x295-0.png

Sejm powołał w piątek nową komisję stałą do spraw polityki senioralnej. Przewodniczącym Komisji został poseł Michał Szczerba, a wiceprzewodniczącą Marzena Okła-Drewnowicz.

Michał Szczerba powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że "prognozy demograficzne są nieubłagane" i w 2035 r. 1/4 społeczeństwa stanowić będą osoby w wieku powyżej 65 roku życia. Zaznaczył, że powołanie komisji oznacza, iż Sejm "przyjmuje współodpowiedzialność za współtworzenie spójnej, skoordynowanej ukierunkowanej na określone cele polityki tworzenia warunków dla godnego i zdrowego starzenia się w naszym kraju".

Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała, że komisja będzie się zajmowała m.in. zmianami w prawie dotyczącymi opieki nad ludźmi starszymi, domów pomocy społecznej, środowiskowych DPS-ów, usług opiekuńczych.

Do zadań komisji ds. polityki senioralnej będą należały sprawy dotyczące różnych wymiarów życia osób starszych, m.in. zdrowia i samodzielności, aktywności zawodowej osób 50+, aktywności edukacyjnej; społecznej i kulturalnej, wolontariatu, tzw. srebrnej gospodarki i relacji międzypokoleniowych.

W grudniu zeszłego roku rząd przyjął tzw. pakiet dla seniorów. Składają się na niego: założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020 oraz założenia programu "Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" - 2014-2020.

wł/pap

bg Image