2014-04-23-16433.png

Konferencja po posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. Osób niepełnosprawnych, to było kolejne spotkanie na temat problemów środowiska osób głuchych. Poświęcone przede wszystkim ustaleniu trybu współpracy między Parlamentem , a wszystkimi organizacjami, które działającymi na rzecz głuchych – powiedział Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Marek Plura.

Mam nadzieje, że nasza współpraca zaowocuje dobrymi rozwiązaniami dla całego środowiska –dodała Ligia Krajewska z Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Dla nas w Parlamentarnym Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych, bardzo ważnym efektem pracy dzisiejszego dnia jest scalenie środowisk osób głuchych. Dzięki temu będziemy mogli krok po kroku poprawiać sytuacje osób głuchych w Polsce. Ustaliliśmy , że w poszczególnych tematach będziemy spotykać się przynajmniej raz w miesiącu. Najbliższe spotkanie będzie poświęcone egzaminom na prawo jazdy dla osób głuchych, a także możliwości pracy osób głuchych jako kierowcy – dodał Marek Plura


bg Image